SERVEIS

Informació General

La llar començarà el segon dia hàbil de setembre i finalitzarà a finals de juliol

Personal qualificat

Mestres i tècnics superiors d’educació infantil

Tiquets guardería

A la llar permetem el pagamet total o parcial amb tiquets

Cuina pròpia

L’escola disposa de cuina pròpia on cada dia la cuinera, que forma part de l’equip, elabora diàriament els diferents menús. Els menús estan basats en una dieta equilibrada i variada.

ibeth-llar-d-infants-instalaciones-cocina

Atenció personalitzada

ibeth-llar-d-infants-atencio-personalitzada

Per dur a terme la millor educació és fonamental la relació entre  família i escola. Per això cada dia tant  l’entrada com  la sortida es realitzaran a l’aula, mantenint així un contacte diari amb l’educadora per tal d’intercanviar qüestions relacionades amb l’infant. També rebreu un informe complert diàriament, a través d’una agenda.

Fem entrevistes individuals si alguna part ho requereix.

Reunions

Farem dues reunions al llarg del curs. Una de presentació al mes de juny, per a totes les famílies noves, i una altra a principi d’octubre per explicar la programació.

Horaris

Servei d’acollida
matí

07:30h a 09:00h

Servei de
permanència tarda

 17:00h a 18:00h

Horari
de matí

09:00h a 12:00h

Horari
complet

09:00h a 17:00h

Horari
de menjador

12:00h a 15:00h

// Llar d'infants I-Beth

Llar d'infants I-Beth